Opal Sepco Impex SRL

Înapoi

Hala de productie Bucuresti

Subscrisa EVOINSOL S.P.R.L., in calitate de lichidator judiciar al OPAL SEPCO IMPEX SRL - societate in faliment, in bankruptcy, en faillite, in dosarul nr. 21820/3/2010 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VII Civila, in conformitate cu votul creditorilor consemnat in procesul verbal al Adunarii creditorilor din data de 24.09.2020,
A N U N T A
Organizarea in data de 20.10.2020 orele 1100, la sediul lichidatorului judiciar licitatii publice deschise cu strigare pentru valorificarea in bloc a activului debitoarei format din hala de productie in suprafata de 386,64mp situata in Bucuresti, str. Orastiei, nr. 12, evidentiat in documentatia topo - cadastrala intocmita cu indicativul C10. Imobilul figureaza in Planul de amplasament si delimitaer a bunului imobil al Municipiului Bucuresti, teritoriul administrativ al sectorului 4, inregistrat sub numarul cadastral 4958/7, fara terenul pe care este amplasata, acesta fiind proprietatea primariei Bucuresti.
Pretul de pornire al licitatiei este de 31.100,00 euro, exclusiv TVA (aplicabil in conditiile reglementarilor legale in vigoare la data vanzarii), reprezentnand 50% din valoarea de piata conform Rapoartelor de evaluare intocmite in cauza.
Toate conditiile de participare la licitatie si conditiile de adjudecare se regasesc in caietul de sarcini care poate fi procurat de la sediul lichidatorului judiciar, contravaloarea acestuia fiind de 1000 lei, exclusiv TVA.
Inscrierile la licitație se pot face pana in cel mai târziu cu 24 ore (o zi lucratoare) înainte de data stabilită pentru desfăşurarea licitaţiei (zilele de marti ora 11), intentia de participare la licitatie, impreuna cu toate documentele mentionate in caietul de sarcini, urmand a fi depuse deodata la sediul EVOINSOL S.P.R.L. din Bd. Ghencea, nr. 134, ap. 58, et. 1, sect. 6, Bucuresti (vis-a-vis de Stadionul Steaua, Centrul de mobila ELITE, etaj 1). Nedepunerea tuturor documentelor in termenul mentionat anterior conduce la pierderea dreptului de a participa la licitatie.
Informații suplimentare se pot obține la telefon nr. tel 021.413.25.43, e-mail: office@evoinsol.ro.

Hala de productie Bucuresti
Evoinsol Bd. Ghencea 134, et. 1, ap. 58
sector 6, București
Tel: 021 413 4291
Fax: 021 413 2543
office@evoinsol.ro

© Copyright 2017 Evoinsol SRL. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel